ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 1 ธันวาคม 2557   08:00 - 7 ธันวาคม 2557   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง  ได้จัดประดับโต๊ะหมู่บูชา และวัดบอร์ด นิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเชิญชวนผู้เข้ามาใช้บริการร่วมลงนามถวายพระพร  หน้าหน้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...