ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ห้องสมดเคลื่อนที่ (บรรณสัญจร)
วันที่ 1 ธันวาคม 2558   08:00 - 1 ธันวาคม 2559   16:30

วันที่ 1 ธันวาคม  2558

ณ โรงเรียนอนบาลท่าหลวง

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...