ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมแต่งภาพด้วยกระดาษทิชชู่
วันที่ 2 เมษายน 2559   08:00 -   08:00

นำกระดาษทิชชูมาใส่สีแล้วนำมาแต่งแต้มให้เป็นรูปภาพตามที่ต้องการ ให้สวยงาม

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...