ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
วันที่ 2 เมษายน 2559   08:00 -   08:00

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สนใจอ่านและเขียนและสนใจเข้าใช้ห้องสมุดประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...