ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
อำเภอท่าวุ้ง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดสถานที่เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...