ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
วันที่ 10 ธันวาคม 2559   08:00 -   08:00

นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมาย นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดนัดชุมสาย ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...