ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 15 ธันวาคม 2559   08:00 -   08:00

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกับ อบต.ตำบลท่าแพ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอท่าแพ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...