ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559   08:00 -   08:00

กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ตาดีกาตำบลท่าแพกลาง ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...