ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
สู่วิถีการมีสุขภาพดีสำหรับคนเมือง กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   13:00 -   16:00

             เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก ศูนย์ IE ก็มีความรักความหวังดีให้กับผู้ใช้บริการและผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมสู่วิถีการมีสุขภาพดีสำหรับคนเมือง สอนโดยคณะโยคะครูส้ม ซึ่งเป็นการยืดเส้นยืดสาย เป็นท่าง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ มีผู้รักสุขภาพให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คุณครูย้ำให้ทุกคนไปปฏิบัติต่อที่บ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะ  ขอขอบคุณคณะโยคะครูส้มมาก ๆ ค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...