ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ล้างพิษคนเมือง กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560   13:00 -   16:00

            เดือนนี้ศูนย์ IE มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกครั้งค่ะ วิทยากรโดย อาจารย์ปลายไพร พรมปฏิมาและคณะ ได้แนะนำการขับพิษออกจาก

ร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การทำดีท็อกซ์   การอดอาหาร การดื่มน้ำผลไม้ การออกกำลังกายและการกระตุ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้

ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...