ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
หมดความทุกข์เรื่องการเงิน กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 25 มีนาคม 2560   13:00 -   16:00

          เดือนนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการใช้เงิน วิทยากรโดยอาจารย์อัญชลี แสงชาญชัย อาจารย์ได้แนะนำเทคนิค การลงทุน การออมด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...