ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ธรรมะคนเมือง มีนาคม 2560
วันที่ 18 มีนาคม 2560   13:30 -   14:00

          เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วค่ะ ศูนย์ IE ของเราก็มีสิ่งดี ๆ มาฝากเช่นเคย เริ่มกิจกรรมแรกของเดือนด้วย ธรรมะคนเมืองค่ะบรรยายธรรมโดย พระภานุวัฒน์และสามเณรภาคฤดูร้อน จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  มีผูู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...