ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”
วันที่ 2 เมษายน 2560   08:00 -   12:00

โครงการ“ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
*************************************************************
ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
************************************************************
วันที่ 2 เมษายน นับว่าเป็นวันสำคัญสำหรับหนูน้อยผู้รักการอ่านทั้งหลาย เพราะ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็ก (International Children's Book Day) และวันนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงได้นำกิจกรรมดีๆมาฝากกัน 
1. บริการ ยืม-คืนหนังสือ นอกสถานที่
2. แข่งขันตอบปัญหา ชิงรางวัล
3. วาดรูป ระบายสี
4. สมัครสมาชิกห้้องสมุดฟรี ***

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...