ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเคลื่อนที่บริการชุมชน
วันที่ 11 เมษายน 2560   08:00 -   12:00

โครงการ“ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” 
ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
////////////////////////////////////////////////////////////////
นอกจากห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดแล้ว
ห้องสมุดของเรายังให้บริการกับส่วนราชการต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ **********
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้เรามาให้บริการ คนรักการอ่าน 
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง** ด้วยนะค่ะ
*******************************************************
ยืม-คืน นอกสถานที่ 
 รับสมัครสมาชิกฟรี
แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์ค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...