ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พฤษภาคม 2560
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560   10:00 -   15:00

          เดือนนี้ ศูนย์ IE มีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  วิทยากรโดย อาจารย์กรรมเลิศ สุวรรณเวช มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...