ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การเพาะต้นอ่อนออแกนิค มิถุนายน 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560   13:00 - 18 มิถุนายน 2559   16:00

        เดือนนี้มีกิจกรรม เพาะต้นอ่อนออแกนิค สอนโดย อาจารย์กัณตภณ โพธิ์ศรีนาค มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาจาย์ได้แนะนำ

ผักที่นำมาเพาะต้นอ่อนเช่น ทานตะวัน ผักบุ้ง หัวไชเท้า กะหล่ำปลีแดง งา  ผักกาดหอม ถั่วลันเตา ผักโขมและคะน้าฮ่องกง สาธิตการเพาะและได้

แนะนำวิธีการผสมปุ๋ยด้วย

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...