ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
NLP รู้ทันจิตชีวิตเป็นสุข กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กรกฏาคม 2560   13:00 -   16:00

            กิจกรรม NLP รู้ทันจิตชีวิตเป็นสุข วิทยากรโดย อาจารย์อัญชลี แสงชาญชัย อาจารย์ได้แนะนำ วิธีการคิด การพูด การกระทำ ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขและยังได้สอนวิธีการสะกดจิตเบื้องต้นให้ด้วยค่ะ ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และมีความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ ทางศูนย์ IE ขอขอบพระคุณอาจารย์ ที่ได้เสียสละเวลามามอบสิ่งดี ๆ ในครั้งนี้ค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...