ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 กรกฏาคม 2560   13:00 - 31 กรกฏาคม 2560   14:00

         สำหรับเดือนนี้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเปิดคอร์สใหม่แล้วตามคำเรียกร้องของผู้เรียน สอนโดยอาจารย์โอตะ ชาชิเอะ อาจารย์น่ารักมาก ๆ สอนสนุก ผู้เรียนก็ตั้งใจและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...