ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ประดิษฐ์ดอกเข็มประดับเลื่อม สิงหาคม 2560
วันที่ 5 กันยายน 2560   09:30 -   16:30

       ศูนย์ IE มีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกเข็มประดับเลื่อมจำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อประกอบพระจิตกาธาน ร.9   สอนโดยอาจารย์โชติกา พรมจักร์ มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทุกคนมีตั้งใจเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...