ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
สืบสานปณิธาน ร.9 หนึ่งแผ่นความดี
วันที่ 21 กันยายน 2560   08:00 - 21 กันยายน 2561   08:00

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายณรงค์ชัยจำรัส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เทศบาลตำบลสระโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด บริษัทสินเขาถ้ำพัฒนกิจ จำกัด ประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 และโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครอง กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน" ประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย งานห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ กิจกรรมสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ ร.9 และกิจกรรมหนึ่งแผ่นความดี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...