ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
สืบสานปณิธาน ร.9 หนึ่งแผ่นความดี
วันที่ 21 กันยายน 2560   08:00 - 21 กันยายน 2561   08:00
วันที่ 14 กันยายน 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ ได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังความดี
"บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เสมือนต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์" และนิทรรศการสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ ร.9 ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วน
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...