ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย มกราคม 2561
วันที่ 20 มกราคม 2561   13:00 -   16:30

     เดือนนี้ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC) มีกิจกรรมสำหรับคนชอบทำอาหารและรักสุขภาพมานำเสนอค่ะ สอนโดย ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์และ

ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ ภู่เสม จะทำทานก็ได้หรือทำขายก็รวยค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...