ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
อาหารสวยสุขภาพดี กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   13:00 -   16:00

 

       สังคมยุคปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจสุขภาพและใส่ใจเรื่องอาหารการกินกันมากขึ้น ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC) ได้จัดสอนการทำอาหา

รออร์แกนิค มีด้วยกัน 2 เมนู 1.Egg benedict เป็นอาหารเช้าที่ทำทานง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน  2.Rice pudding เป็นอาหารหวานที่ทำ

ง่าย มีพลังงานเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพทั้ง 2 เมนูนี้วัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆ มาจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...