ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561   13:00 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   14:00

            ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สอนโดยอาจารย์ โทโยะกาว่า ซีซีกะและเพื่อนๆ อีก 2 ท่านมาช่วยสอนด้วย  เรียนทุกวันเสาร์ เวลา

13.00-14.00 น. อาจารย์ใจดีและตั้งใจสอนมาก ๆ ค่ะ มีนักเรียนมากระซิบบอกว่าเรียนเสียเงินยังไม่ได้อย่างนี้เลย ตอนนี้เขาพูดได้

แล้วปลื้มมากค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...