ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
IT เรียนง่ายใช้เป็น มีนาคม 2561
วันที่ 17 มีนาคม 2561   13:00 -   16:00

         สังคมในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน  ทางศูนย์ DSLC จึงได้จัดกิจกรรม " IT เรียนง่ายใช้เป็น"   สอนโดย

อาจารย์พัชรี  วิริยธนสมบัติ เนื้อหาเกี่ยวกับ Facebookและ Line เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายของเราจะเน้นกลุ่มผู้สูงวัยค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...