ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เทคนิคแต่งหน้าสวย มีนาคม 2561
วันที่ 25 มีนาคม 2561   13:00 -   16:00

                "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" สุภาษิตนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะผู้หญิงจะวัยไหนก็ต้องไม่หยุดสวยค่ะ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้

ได้จัดกิจกรรมเทคนิคแต่งหน้าสวย วิทยากรโดยอาจารย์วราพร แซ่กัวและอาจารย์ชาติชาย สาตรา อาจารย์สอนดีมาก บอกรายละเอียดทุกขั้นตอน

แนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การแต่งหน้าออกมาสวยดูดี 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...