ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วิทยาศาสตร์ในห้องครัว เมษายน 2561
วันที่ 21 เมษายน 2561   13:00 -   16:00

        อาหารมีหลากหลายชนิดบางอย่างก็เกิดจากหลักวิทยาศาสตร์ เช่นข้าวหมาก ครั้งนี้วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสมและผู้ช่วยศาสตรจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ มาสอนวิธีการทำข้าวหมากมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ข้าวหมากเกิดจากภูมิปัญญาที่ต้องการเก็บรักษาข้าวที่ปรุงสุกนั้น ให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นเป็นวิธีการถนอมอาหาร อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...