ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลโคกสลุด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   08:00 -   08:00

ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการ พนักงานและบุคลากร ได้เข้าร่วม
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรีปี ๒๕๖๑ ณ วัดคลองเม่า หมู่ที่๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
...............................................
ในงาน กศน.อำเภอท่าวุ้งได้จัดจุดให้บริการ ตัดผมชาย - หญิง การพับดอกไม้ด้วยใบเตย ยาดมสมุนไพร และห้องสมุดเคลื่อนที่ จุดบริการอ่านหนังสือตามโครงการ "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง
...............................................

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...