ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” โดยนำวารสาร หนังสือ ไปให้บริการ ตามจุดบริการประชาชน อาทิเช่น ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, ธนาคาร ธกส.สาขาท่าวุ้ง, ป้ายรอรุประจำทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...