ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
แนะนำห้องสมุดแก่นักศึกษากศน.ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.2/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561   08:00 -   08:00

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นำโดยผู้อำนวยการกศน.อำเภอดอนสัก นายเทิดไท  ธรรมธวัช และคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอดอนสัก คณะบุคลากรกศน.อำเภอดอนสัก จัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษากศน.ที่สำเร็จการศึกษารับวุฒิการศึกษา อีกทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยในครั้งนี้

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...