ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ลีลาศเพื่อสุขภาพ พฤษภาคม 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561   13:00 -   16:00

                   cheekycheekyศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC เอาใจคนรักสุขภาพ จัดกิจกรรม"ลีลาศเพื่อสุขภาพ" วิทยากรโดยอาจารย์วิภาส ตรีธนวัต  อาจารย์

สอนดีมากๆ ค่ะ ผู้เรียนมีความสนุก ได้รับความรู้การเต้นลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ช่า และยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยyesyes

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...