ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์ ร่วมโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จัดโดย กอ.รมน. ร่วมกับกศน.อำเภอดอนสัก และนายสมชาติ ปาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   08:00 -   08:00

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก นางสาวณัฐชนก  นิลวงศ์ ร่วมโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จัดโดย กอ.รมน. ร่วมกับกศน.อำเภอดอนสัก และนายสมชาติ  ปานนาคินทร์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนางกำ ณ บ้านนางกำ ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...