ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เพ้นท์กระเป๋าสวย มิถุนายน 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561   13:00 -   16:00

        วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC จัดกิจกรรม "เพ้นท์กระเป๋าสวย" วิทยากรโดยอาจารย์พิไลรัตน์ ณ น่าน และอาจารย์เรียมใจ นันทเดชวิทยาคมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่ มีการประกวดรับรางวัลด้วย พร้อมได้กระเป๋าสวยๆ ฝีมือตัวเองกลับไปด้วยความภาคภูมิใจ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...