ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 21 มิถุนายน 2561   08:00 -   08:00

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยนายเทิดไท  ธรรมธวัช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนสักจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กศน.อำเภอดอนสัก กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลดอนสัก และกศน.ตำบลปากแพรก ซึ่งนายกเทศมนตรีเทศเมืองดอนสัก นายประกอบ  จันทร์แก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...