ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การขายของออนไลน์ มิถุนายน 2561
วันที่ 16 มิถุนายน 2561   13:00 -   16:00

              ยุคนี้เศรษฐกิจบนโลกออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวให้ทันโลกทันเทรนด์ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ได้จัดกิจกรรมการขายของออนไลน์ วิทยากรโดยอาจารย์เพ็ญนภา นิลทอง อาจารย์ได้แนะเทคนิครายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อให้การขายออนไลน์ประสบความสำเร็จ บางคนเริ่มจากอาชีพเสริมจนกลายเป็นอาชีพหลักก็มีblushcheekylaugh

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...