ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ดนตรี ศิลปะ สุนทรียภาพเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิต
วันที่ 27 มิถุนายน 2561   08:00 -   08:00

21 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมดนตรี ศิลปะ สุนทรียภาพเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิต สอนโดยครูธรรมชาติ ตรุรักษ์ และกิจกรรมสนุกอ่าน สนุกคิด English for Fun สอนโดยครูทศนันท์ เปรมใจ ให้กับเด็ก เยาวชนในวันหยุด ทำให้ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...