ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2561   08:00 -   08:00

สอนการวาดภาพ ประกอบกับการเล่นกีต้าร์เพื่อให้เด็กผ่อนคลาย และทำให้เกิดจินตนาการไปด้วย

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...