ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย สิงหาคม 2561
วันที่ 18 สิงหาคม 2561   13:00 -   16:00

          "ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย" บรรยายธรรมโดย พระมหางามพล กิตฺติโสภโณ  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก "ขออนุโมทนา

บุญกับทุกๆ ท่านด้วยนะคะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...