ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง กันยายน 2561
วันที่ 1 กันยายน 2561   10:00 - 30 กันยายน 2561   11:30

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง วิทยาการโดยอาจารย์ยูม่า อาจารย์ตั้งใจสอนมากๆ ผู้เรียนก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...