ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จ กันยายน 2561
วันที่ 15 กันยายน 2561   12:00 - 7 ตุลาคม 2561   16:00

       smiley yesศิลปะการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จวิทยากรโดย โค้ชภฑิล สุทธิเชื้อชาติ เนื้อหาเกี่ยวกับการฟัง การสื่อสารที่ดีกับคนรอบข้าง การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง จะจัดทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนค่ะyescheeky

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...