ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
Welcome to DSLC ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561   09:30 - 31 ตุลาคม 2561   18:00

                cheekycheekycheekyศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC มีการปรับปรุง เพิ่มมุมต่างๆ  เช่น มุมเด็ก มุมโปรดของน้อง ๆ ช่วงปิดเทอม  มุมอาชีพ และมุมรีแล็กซ์มีทีวีีจอยักษ์ไว้บริการ ในบรรยากาศที่เย็นสบาย สถานทืี่โล่ง โปร่ง สะอาด เหมาะแก่การเรียนรู้ขอเชิญทุกๆ ท่านแวะเวียนมาใช้บริการกันนะคะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...