ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง
วันที่ 12 ตุลาคม 2561   08:00 -   12:00

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอคลองขลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...