ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ลูกโป่งประดิษฐ์ พฤศจิกายน 2561
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561   12:30 -   16:00

          ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC  จัดกิจกรรม "ลูกโป่งประดิษฐ์" บิดเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย เต่า สุนัข ดอกไม้ ดาบ ปืน มงกุฏ สอนโดย น้องๆ

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีน้องๆ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...