ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ดนตรี พฤศจิกายน 2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   16:30 - 30 พฤศจิกายน 2561   18:00

              ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC จัดกิจกรรมสอนดนตรี วิทยากรโดยอาจารย์อนุชา ปรีชม มีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เช่น เปียโน  กีต้าร์ อูคูเลเล่ ไวโอลิิน เซลโล ผู้เรียนจะต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...