ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   13:00 -   16:00

วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันพฤหัส ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...