ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดและรถโมบายเคลื่อนที่ ครั้งที่4
วันที่ 4 มีนาคม 2562   08:30 -   13:00
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ณ  ร.ร.วัดลำลูกบัว  ในวันที่  4  มีนาคม  2562  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  14  คน  กิจกรรม ประกอบด้วย
  กิจกรรมหน้ากากซ่อนรูปภาพ (A - Z)
  กิจกรรมลูกโป่งทดสอบเรื่องสี 
  และกิจกรรมตุ๊กตาการบูรจากถุงแขน
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...