ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที "รถคันนี้มีแต่ความรู้" ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง
วันที่ 30 กันยายน 2562   08:00 - 8 มีนาคม 2562   16:30

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ "รถคันนี้มีแต่ความรู้" ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...