ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เพ้นท์เสื้อสวย เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน 2562   13:00 -   16:00

เพ้นท์เสี้อเป็นกิจกรรมที่ทำกันได้ทั้งครอบครัว ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ สอนโดยอาจารย์พิไลรัตน์ ณ น่าน  อาจารย์ใจดีแถมกระเป๋าใบเล็ก ๆ ให้อีกคนละ1 ใบด้วย

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...