ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โยคะกระดาษม้วน พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562   13:00 -   16:00

มีกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพมานำเสนออีกแล้วค่ะ "โยคะกระดาษม้วน" เป็นการฝึกโยคะโดยใช้กระดาษม้วนเป็นอุปกรณ์ช่วย สอนโดยคณะโยคะครูส้ม ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทราบว่าร่างกายตนเองนั้นเส้นยึด เส้นตึงขนาดไหน คณะครูผู้สอนใจดีมากช่วยแนะนำแต่ละคนอย่างใกล้ชิดและแถมอุปกรณ์ให้ผู้เรียนไปฝึกต่อที่บ้านด้วย

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...