ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2562   08:00 -   08:00

วันที่ 26 เมษายน 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน และหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ร่วมกับ กศน.ตำบลบึงนคร ร่วมจัดกิจกรรมอำเธอยิ้ม เคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรม...นำพาสุข ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดกิจกรรมแจกหนังสือดีสู่ชุมชน/กิจกรรมศิลปประดิษฐ์การทำพวงกุญแจและกิ๊ฟติดผมจากวัสดุเหลือใช้

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...