ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเพื่อนรักนักคิดนักอ่าน ตอน ท่องอวกาศกับปากกาพูดได้
วันที่ 6 มิถุนายน 2562   08:00 - 6 มิถุนายน 2575   08:00

กิจกรรมห้องสมุดเพื่อนรักนักคิดนักอ่าน ตอน ท่องอวกาศกับปากกาพูดได้ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อนรักนักคิดนักอ่าน ตอน ท่องอวกาศกับปากกาพูดได้ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ด้านอวกาศ โดยใช้ปากกาอัจฉริยะที่สามารถอ่านหนังสือเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีผู้รับบริการ 8 คน  

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...